Baby Shark

Last Updated on

Baby shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Baby shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Baby shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Baby shark

Mommy shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Mommy shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Mommy shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Mommy shark

Daddy shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Daddy shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Daddy shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Daddy shark

Grandma shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Grandma shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Grandma shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Grandma shark

Grandpa shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Grandpa shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Grandpa shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Grandpa shark

Let’s go hunt, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Let’s go hunt, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Let’s go hunt, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Let’s go hunt

Run away, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Run away, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Run away, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Run away

Safe at last, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Safe at last, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Safe at last, doo, doo, doo, doo, doo, doo
Safe at last

It’s the end, doo, doo, doo, doo, doo, doo
It’s the end, doo, doo, doo, doo, doo, doo
It’s the end, doo, doo, doo, doo, doo, doo
It’s the end

Written by: Traditional, Kim Min-Seok

Recommended Reading...
Baby Shark

I am obsessed with Music & Lyrics and write about Latest songs and its lyrics. I mostly publish lyrics on lyricsongs.net